Is uw airco al gecheckt?

Jevotech adviseert jaarlijks een airco-check om schade te voorkomen. Wij controleren onder andere de slangen, leidingen en aansluitingen op lekken of verstoppingen en vullen het koudemiddel weer aan. Mocht er toch schade zijn of moet het systeem gereinigd worden, dan kunnen de specialisten van Jevotech uw daarin voorzien.

Plan meteen een afspraak in onze werkplaats via 0165-534610 of info@jevotech.nl.