Filteroverdruksysteem

Een filteroverdruksysteem waarborgt de veiligheid van het personeel. Om te voorkomen dat vervuilde lucht de cabine binnentreedt, wordt er een kunstmatige, maar relatief kleine, overdruk in de cabine gecreëerd zodat alle lucht langs de overgebleven kieren naar buiten stroomt.

De benodigde lucht voor deze overdruk wordt altijd door het filtersysteem geleid, zodat deze afhankelijk van de geïnstalleerde filters, gevrijwaard wordt van verontreinigde en gevaarlijke stoffen om de machinist te beschermen. Vaak wordt een filteroverdruksysteem op het originele kachelcircuit aangesloten zodat de binnenkomende, gefilterde lucht, ook meteen verwarmd of verkoeld wordt door het originele airconditioningsysteem.

Service

Onze specialisten staan klaar voor service aan uw filteroverdruksysteem. Indien noodzakelijk kunnen wij een systeem op locatie testen / keuren.

Wij monteren en keuren alle merken filteroverdruksystemen. Hierdoor wordt de eventuele stilstand van het voertuig tot een minimum beperkt.

Wij monteren en repareren ook Ventox filteroverdruksystemen.

Wij zijn gespecialiseerd in: